0800–97899  |  Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895  |  Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Nettitukinaisen yhteistyökumppanit

  • Tukinet - Mielenterveysseurojen yhteistyönä toteutettu verkkokriisikeskus
  • NUSKA-kohtaamisprojekti - Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikalla toimiva NUorten Seksuaalisen KAltoinkohtelun kohtaamisprojekti
  • Kuuloliitto - Jäsenyhdistystensä muodostama sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, jolla on myös kuntoutustoimintaa (entiseltä nimeltään Kuulonhuoltoliitto).
  • Kuurojen liitto - Valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.
  • Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka - Ammatillinen koulutus- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa monipuolista ammatillista kuntoutusta ja koulutusta sekä asiantuntijapalveluita erityisesti heikkonäköisille, sokeille ja myös kuurosokeille.
  • Virtuaalinen lähipoliisiryhmä - Mm. IRC-Galleriassa, Facebookissa ja Messengerissä toimiva lähipoliisiryhmä, jonka tehtävänä on mm. rikosten ennalta ehkäiseminen, ohjaus ja neuvonta.
  • Verkkoterkkarit - Helsingin terveyskeskuksen yhteistyöhanke Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Netari.fi:n kanssa. Verkkoterkkari -hankkeen terveydenhoitajat osallistuvat moniammatilliseen verkkonuorisotyöhön Habbo- ja IRC-Galleria -verkkoympäristöissä.