0800–97899  |  Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895  |  Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Eettiset periaatteet ja vaitiolovelvollisuus

Nettitukinaisen vastaajat ovat tehtäväänsä koulutuksen saaneita ammattilaisia: Tukinaisen kriisityöntekijöitä ja juristeja. Jokainen Tukinaisen työntekijä, näin ollen myös jokainen Nettitukinaisen vastaaja, on solminut vaitiolositoumuksen sekä sitounut Tukinaisen toimintaa ohjaaviin eettisiin periaatteisiin. Tukinainen ry on mukana Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa (PuhEet) ja siten sitoutunut noudattamaan myös PuhEet:n eettisiä periaatteita.

Nettitukinaisen työntekijällä on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudestaan vain erittäin painavasta syystä. Tällainen syy voi olla vakava suunnitteilla oleva rikos tai lastensuojelullinen huoli (ks. Lastensuojelulaki). Luopuessaan vaitiolovelvollisuudestaan työntekijän on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle. Nettitukinaisen työntekijöillä on mahdollisuus käsitellä yhteydenottoja ammatillisessa työnohjauksessa. Työnohjaus on myös asiakkaan etu, sillä se osaltaan tukee työntekijän ammatillisuutta ja eettisyyttä. Työnohjauksessa ei kuitenkaan ilmaista tietoja, joista asiakkaan voisi tunnistaa.