0800–97899  |  Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895  |  Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Linkkejä terapeutin etsintään

Psykoterapiasuuntauksia on olemassa valtavasti - joidenkin arvioiden mukaan jopa yli sata. Eri psykoterapiasuuntaukset pohjautuvat erilaisiin psykologisiin taustateorioihin. Esimerkkejä tavallisimmista psykoterapiasuuntauksista ovat psykodynaaminen/-analyyttinen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia sekä kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Erilaisia psykoterapiasuuntauksia on esitelty mm. Tiina Tikkasen kirjoittamassa teoksessa Psykoterapiaopas. Kirjassa on psykoterapiasuuntausten kuvausten lisäksi myös asiakkaiden kokemuksia erilaisista terapiamuodoista. Tutkimusten mukaan traumaperäisen stressihäiriön vaikuttavimpia terapioita ovat traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia ja EMDR*-psykoterapia (Käypä hoito -suositus, 2009). Näistä löytyy enemmän tietoa esimerkiksi Traumaterapiakeskuksen ja EMDR-yhdistyksen www-sivuilta.

Psykoterapeutin koulutusyhteisö tai koulutuksen viitekehys antavat kuitenkin usein ainoastaan viitteitä terapeutin työskentelystä. Tutkimuksissa on havaittu, että psykoterapeutit harvoin pysyttelevät tiukasti yhden terapiaviitekehyksen sisällä, vaan yhdistelevät työssään harkintansa ja tilanteen mukaan erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Tutkittaessa eri psykoterapiasuuntausten tehokkuutta ja vaikuttavuutta onkin todettu, että psykoterapiasuuntausta tärkeämpi tekijä psykoterapian onnistumisessa on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus eli psykoterapiasuhteen laatu.

Trauman työstäminen voi olla pelottavaa, kivuliasta, ja epäonnistuessaan myös uudelleen traumatisoivaa. Siksi on tärkeää varmistaa, että valitsemallasi terapeutilla on tietoa, kokemusta ja perehtyneisyyttä traumojen hoidosta. Valitse traumoihin perehtynyt psykoterapeutti, jonka kanssa tunnet olosi hyväksi. Luota vaistoihisi. Jos et tunne olevasi turvassa, kunnioitettu ja ymmärretty, on parempi etsiä uusi terapeutti.

Psykoterapeutin pohjakoulutus voi olla esim. psykologi, psykiatrian erikoislääkäri tai erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai teologi. Tämän lisäksi hän on suorittanut erityistason (n. 3 vuotta), ylemmän erityistason (n. 4 vuotta) tai vaativan erityistason (n. 5 vuotta) psykoterapiakoulutuksen ja saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira, entinen TEO) luvan harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Psykoterapeutti-nimike on siis lailla suojattu, toisin kuin pelkkä terapeutti-nimike, jota voi käyttää kuka tahansa. Psykoterapeuttia valitessa on siis tärkeää varmistua, että ko. henkilöllä on Valviran (TEO:n) myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeutit

EMDR*-koulutetut terapeutit

Psykodynaamiset/-analyyttiset psykoterapeutit

Kognitiiviset psykoterapeutit

Kognitiivis-analyyttiset psykoterapeutit

Integratiiviset psykoterapeutit

Nuorisopsykoterapeutit

Psykologin pohjakoulutuksen omaavat psykoterapeutit

Lisäksi: Viittomakielisten terapeuttien yhteystiedot löytyvät Apua viittomakielellä -osiosta (linkki)

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR-menetelmä on usein traumahoidon osana käytetty terapeutin työväline, joka antaa mahdollisuuden traumaattisten kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.