Tukinaisen eettiset periaatteet

Tukinainen:

 • toimii aina kunnioittaen ihmisarvoa ja ihmisen koskemattomuutta sekä yksityisyyttä.
 • on rehellinen eikä anna harhaanjohtavia lausuntoja tai tietoja.
 • noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin luottamuksellista tietoa.
 • huolehtii ammatillisesta pätevyydestään (työnohjaus ja ammatillinen täydennyskoulutus).
 • tunnistaa omat ammatilliset rajansa.
 • kertoo asiakkaille suunnitteilla olevista toimenpiteistä ja niiden mahdollisista seurauksista häntä koskevissa asioissa.
 • noudattaa Tukinaisen yleisten ja yhteisten eettisten sääntöjen lisäksi ammattikohtaisia ja toimenkuvansa alaisia eettisiä sääntöjä.
 • kunnioittaa ilmaisun- ja lehdistönvapautta, jotka takaavat yksilön tasapuolisen oikeuden saada ja välittää tietoa.
 • noudattaa suhdetoiminnassa selkeyttä ja avoimuutta. Suhdetoiminnassa ja kaikessa asiakastyössä kiristys, painostus tai muu sopimaton vaikuttaminen on ehdottomasti kiellettyä.
 • ei edusta toistensa kanssa kilpailevia tai ristiriidassa olevia tahoja ilman molempien osapuolten suostumusta.
 • ei toimi yhdistystä koskevien taloudellisten yleishyödyllisten toimintaperiaatteiden vastaisesti.
 • pyrkii kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.