0800–97899  |  Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895  |  Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Muita auttavia tahoja

Ensi- ja turvakotien Liitto ry

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa. Liitto toimii 28 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 ensikotia, 7 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 14 turvakotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin.

Exit-hanke

Nuoruusikä on kokemusten, rajojen rikkomisen ja uskalluksen aikaa. Omaa seksuaalisuutta ja aikuisuutta etsitään ja kokeillaan monin keinoin. Exit-hankkeessa vahvistetaan nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tuetaan positiivisen minäkuvan kehitystä. Hankkeen tehtävänä on havaita ja puuttua nuoren kehitystä ja seksuaalisuutta vahingoittavaan toimintaan ja löytää vaihtoehtoja tulevaisuuden rakentamiseksi.
Exit-hanke tarjoaa mm. yksilötapaamisia ja ryhmätoimintaa 16-25-vuotiaille naisille Helsingissä.

Monika-Naiset Liitto ry

Monika-Naiset liitto ry on eri etnisiin ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen kattojärjestö, joka toimii moniarvoisen ja turvallisen arjen puolesta. Monika-Naiset tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa, tuottaa palveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja lapsille, vaikuttaa päätöksentekoon sekä tarjoaa koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Naisten Linja Suomessa ry

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröitynyt yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten tasa-arvoa ja oikeuksia yhteiskunnassa.
Ks. myös Omat rajani -sivusto

Nuorten Kriisipiste

Kriisiapua 12-29-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Poliisi

Vuonna 2020 poliisille ilmoitettiin lähes 4 500 seksuaalirikosta, joista lapsiin kohdistuvia oli puolet. Lisäksi lapsia seksuaalisesti esittävään kuvamateriaaliin liittyviä rikoksia tutkittiin poliisissa vuonna 2020 yli 1 000. 

Seksuaalirikoksiin kuuluvat muun muassa seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös lasta seksuaalisesti esittävän kuvamateriaalin hallussapito tai levittäminen ovat rangaistavia tekoja. 

Settlementti Tampere ry, Välitä-hanke

Setlementti Tampere ry:n Välitä! -seksuaaliväkivaltatyön, joka tarjoaa kriisiapua ja tukiryhmiä seksuaaliväkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen ja tekijöille. 

Suomen Delfins ry

Suomen Delfins ry on valtakunnallinen etu- ja tukijärjestö kaikille lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille aikuisille; miehille ja naisille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille.

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla.
Mielenterveysseuran katon alla toimii 18 kriisikeskuksen kriisiapua antava verkosto eri puolilla Suomea. Seuraan kuuluu 54 paikallista mielenterveysseuraa, viitisen tuhatta henkilöjäsentä sekä 36 yhdistysjäsentä.
Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202 (ma-pe klo 9.00-06.00, la klo 15.00-06.00, su klo 15.00-22.00)
ks. myös Suomen Mielenterveysseuran E-Mielenterveys-hanke

Suomen Mielenterveysseuran Kriisikeskukset

Kriisikeskukset auttavat kaiken ikäisiä ihmisiä erilaisissa kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa.

Tukinet

Mielenterveysseurojen yhteistyönä toteutettu verkkokriisikeskus.

Turun kriisikeskuksen Koski-työ

Turun kriisikeskuksen Koski-työ  tarjoaa palveluja seksuaalirikosten uhreille Varsinais-Suomessa.

Tyttöjen Talot Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa

Sukupuolisensitiivistä tyttötyötä 12-28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille.

Virtuaalinen lähipoliisiryhmä

Mm. IRC-Galleriassa, Facebookissa ja Messengerissä toimiva lähipoliisiryhmä, jonka tehtävänä on mm. rikosten ennalta ehkäiseminen, ohjaus ja neuvonta.

Väestöliitto

Palveluita seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneille
Nuska-kohtaamisprojektin tarkoituksena on tarjota tietoa ja apua 12 - 17 -vuotiaille nuorille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi.
Miehen Aika pyrkii parantamaan miesten seksuaaliterveyttä, luomaan mieheksi kasvamista tukevia kasvatusmalleja ja palveluja sekä tuottamaan ja keräämään yhteen tietoa miehistä.
Poikien Puhelin tarjoaa mahdollisuuden jutella luottamuksellisesti poikien maailmaan perehtyneen ammattilaisen kanssa.