0800–97899  |  Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895  |  Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Kelan tukema psykoterapia

Kela voi myöntää psykoterapiaan kuntoutustukea. Suuri osa yksityisesti psykoterapiassa käyvistä asiakkaista saa rahallista tukea Kelan kautta. Kelan tukeman psykoterapian tavoitteena on parantaa tai palauttaa työ- tai opiskelukykyä. Sillä tuetaan työssä pysymistä, työhön paluuta tai sinne siirtymistä. Tukea voi saada enintään kolmen vuoden ajan, mutta päätös tuesta tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Lisätietoa Kelan kuntoutustuesta, mm. kuntoutuskorvauksesta ja omavastuuosuudesta, löytyy Kelan www-sivuilta kohdasta kuntoutus / harkinnanvarainen kuntoutus / psykoterapia.

Tuen saamisen edellytykset

Tuen saaminen edellyttää, että työ- tai opiskelukyky on mielenterveyssyistä uhattuna. Sairauden hoitaminen kuuluu kuitenkin kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulle - Kela tukee ainoastaan kuntoutusta. Näin ollen Kela edellyttää, että hakija on a) saanut psykiatrisen diagnoosin (tiedetään, mitä sairautta hoidetaan) ja että b) hakijalla on ollut diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde (sairautta on hoidettu). Lisäksi psykiatrin on täytynyt todeta Kelalle toimittamassaan arviointilausunnossaan (ns. B-lausunto) hakijan tarvitsevan psykoterapiaa. Vasta tämän jälkeen on mahdollista hakea kuntoutustukea. Lisäksi edellytetään, että muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia) mahdollisuudet on selvitetty, ja että hoidosuhde jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin (eli psykiatrin) suositusten mukaan.

Toimintaohjeet Kelan tuen hakemiseksi

1. Keskustele ammattilaisen kanssa tilanteestasi ja hoitosuosituksesta

Psykoterapia ei ole ainoa vaihtoehto, eikä edes kaikille ja kaikissa tilanteissa suositeltavin. Psykoterapiasta hyötyminen edellyttää mm. kiinnostusta oman mielen toimintoja kohtaan, vahvaa sitoutumista sekä motivaatiota. Psykoterapian onnistuminen vaatii myös jonkinasteista toimintakykyä, jotta työskenteleminen tulisi mahdolliseksi. Joskus voi olla niinkin, että henkilö hyötyisi psykoterapiasta, mutta ei ole siihen vielä valmis. Tällöin voi olla hyödyllisempää hoitaa oireita, nostaa toimintakykyä ja keskittyä arkielämän tukemiseen esim. lääkityksen ja keskusteluavun muodossa ennen varsinaiseen psykoterapiaan hakeutumista. Keskustele siis tilanteestasi ammattilaisen kanssa ja kysy hänen näkemystään psykoterapian sopivuudesta Sinulle.

2. Hakeudu lääkärin arvioon diagnoosin määrittelemiseksi

Psykiatrisen diagnoosin saamiseksi tarvitset lääkärin tekemän arvion tilanteestasi. Diagnoosin voi tehdä psykiatri, työterveyslääkäri tai muu lääkäri. Diagnoosin tekemiseksi tarvitaan lääkäristä riippuen yleensä 1-3 käyntiä. Nämä käynnit joudut maksamaan itse, ellei kyseessä ole esim. terveyskeskus-, työterveys- tai opiskelijaterveydenhuollon lääkäri. Itse maksetuista lääkärikäynneistä voi hakea sairausvakuutuskorvausta Kelasta.

3. Etsi tai ylläpidä hoitosuhdetta vähintään kolmen kuukauden ajan diagnoosin tekemisestä

Hoitosuhde tarkoittaa vähintään kolme kuukautta kestävää asiakkuutta diagnoosissa todetun sairauden hoitamiseksi. Hoitosuhteella tarkoitetaan julkisessa terveydenhuollossa tai yksityissektorilla hoitoa, jonka pitää olla yleisen hyvän hoitokäytännön mukaista. Tämä hoitosuhde voi olla esimerkiksi diagnoosin tehneeseen lääkäriin (jolloin kuitenkin sen tulee olla laajempaa kuin vain diagnoosin tekeminen tai lausuntoa varten tehdyt käynnit) tai muuhun sosiaali- ja terveydenalan ammattihenkilöön.

Hoidon aikana on hyvä tarkastella omaa soveltuvuuttaan psykoterapiaan, tarjoaahan se Sinulle tilaisuuden "harjoitella" ongelmien selvittelyä puhumalla ammattilaisen kanssa. Tässä vaiheessa kannattaa myös aloittaa sopivan psykoterapeutin etsintä. Siihen voit pyytää apua Sinua hoitavalta henkilöltä. Vinkkejä psykoterapeutin etsintään löytyy myös Nettitukinaisen materiaalipankin artikkelista Psykoterapia ja siihen hakeutuminen.

4. Hakeudu psykiatrin psykoterapia-arvioon B-lausunnon saamiseksi

Tässä vaiheessa on siis kulunut kolme kuukautta psykiatrisen diagnoosin saamisesta. Sinulla on myös vähintään kolme kuukautta kestänyt hoitosuhde, jossa on todettu psykoterapian tarve. Nyt on aika hakeutua psykiatrin psykoterapia-arvioon. Arvion voi tehdä psykiatrian, lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, mutta myös psykiatrisia potilaita hoitavien julkisen terveydenhuollon yksiköiden erikoistuvien lääkäreiden lausunnot hyväksytään. Käyntejä psykiatrin luona vaaditaan vähintään kaksi, mutta niitä voi psykiatrista riippuen olla useampiakin.

Arvion seurauksena psykiatri laatii ns. B-lausunnon, mistä tulee selvitä mm. mitä terapiamuotoa (yksilö-, ryhmä- tai perheterapia tai kuvataide- ja musiikkiterapia) suositellaan. Lausuntoa hakiessasi Sinulla on hyvä olla tiedossa sen psykoterapeutin nimi, jonka kanssa olet sopinut aloittavasi terapian.

5. Täytä kuntoutushakemus ja toimita se Kelaan

Kun psykiatri on laatinut B-lausunnon, voit hakea Kelan kuntoutusta. Tämä tapahtuu täyttämällä kuntoutushakemus (lomakkeen nimi on KU 102) ja toimittamalla se Kelan toimistoon. Lomakkeita löytyy Kelan toimistosta, missä voit pyytää myös apua sen täyttämiseen. Löydät lomakkeen myös Internetistä Kelan www-sivuilta kohdasta lomakkeet. On tärkeää, että liität omat perustelusi psykoterapian tarpeesta hakemukseen.

Voit varata ajan Kelan toimiston kuntoutussihteeriltä kuntoutushakemuksen ja B-lausunnon (ellei sitä ole jo psykiatrin toimesta toimitettu) toimittamiseksi Kelaan. Kuntoutussihteeri voi auttaa tarvittaessa lomakkeen täytössä ja antaa informaatiota. Kela voi kutsua Sinut tarvittaessa lisäksi kuntoutushaastatteluun.

Kelassa harkitaan kuntoutustarpeesi hakemuksesi ja psykiatrin B-lausunnon perusteella. Kelan asiantuntijalääkäri osallistuu tarpeenmukaisesti kuntoutusasiasi käsittelyyn. Keskimäärin päätöksen saaminen kestää noin kuukauden. Saat postitse päätöksen siitä, onko kuntoutus myönnetty. Hakemuksesi käsittelytilanteen ja päätöksen näet myös Kelan sähköisestä asiointipalvelusta, jonne kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.