Kirjallisuuslista

Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä.

 • Hyväksikäytetyt. Selviytyjät kertovat. Toim. Kuusikallio V. ja K. Helsinki: Minerva, 2012.

 • Kun tiikeri herää (alkuperäisteos Peter A. Levine: Waking the Tiger - Healing Trauma. Kääntänyt Immo Pekkarinen). Traumaterapiakeskus, 2008.

Kirja on traumaterapian klassikko. Levinen kirja korvaa traumaa koskevien teorioiden ja termien vyyhden yhtenäisellä kuvauksella traumatisoitumisen syistä, oireiden kehittymisestä sekä trauman purkamisen ja ehkäisemisen menetelmistä. Levinen teos on yksi traumatutkimuksen virstanpylväistä. Se tarjoaa yleistajuista tietoa ja käytännön välineitä traumatisoivien tapahtumien kanssa tekemiseen joutuville - meille kaikille.

 • Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Salli Saari. Otava, 2008.

Vaikka päivittäin kuulemme erilaisista onnettomuuksista, ajattelemme, etteivät ne koske meitä. Vasta kun itsellemme tai läheisillemme tapahtuu jotain järkyttävää, tulemme tietoisiksi omasta haavoittuvuudestamme. Kuinka selvitä omalle kohdalle sattuneesta kriisistä juuttumatta suruun, pelkoon, häpeään, vihaan, itsesääliin, syyllisyyteen tai epätoivoon? Miten suhtautua läheiseen, joka on äkillisesti menettänyt omaisensa? Kuinka auttaa lasta käsittelemään traumaattisia kokemuksiaan?

SPR:n kriisiryhmän vetäjä, psykologian dosentti Salli Saari kertoo, millaista apua toipumiseen on saatavilla. Hän puhuu työskentelystään syvän järkytyksen kokeneiden ihmisten kanssa, kuvaa traumaattisten tapahtumien tunnusmerkkejä, käy läpi tyypilliset psyykkiset ja somaattiset reaktiot sekä valottaa kriisien ennaltaehkäisyä. Teorian, kokemuksen ja esimerkkien valossa käsitellään sekä suuronnettomuuksia että muita ihmisen arkea järkyttäviä äkillisiä kriisejä ja lasten traumaattisia kokemuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään myös työhön liittyviin stressitekijöihin.

 • Kuinka lapsena kokemani seksuaalinen hyväksikäyttö vaikutti kaikkeen elämässäni. Miss B. Saksa: Books on Demand. 

 • Pieni askel (alkuperäisteos Yvonne Dolan: One Small Step. Kääntänyt LT Antti S. Mattila). Lyhytterapia-instituutti, 2009.

Pieni askel on käytännöllinen opaskirja sinulle, joka olet joskus elämässäsi kokenut jotakin järkyttävää, mutta et halua jäädä kokemuksesi vangiksi vaan löytää tien takaisin hyvään ja arvokkaaseen elämään. Samalla se on myös erinomainen oppikirja kaikille ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta kiinnostuneille ammattiauttajille, jotka kohtaavat työssään erilaisten traumaattisten kokemusten jälkivaikutuksista kärsiviä ihmisiä.Kirja on suunnattu niille, joilla on ollut elämässään traumaattisia kokemuksia, mutta sen käytännönläheiset ohjeet ja lukuisat välittömästi toteuttamiskelpoiset harjoitukset palvelevat kaikkia ihmisiä, jotka tavoittelevat tasapainoista ja hyvää elämää.

 • Raiskaustrauman hoito - Opas CPT-menetelmän käyttöön. Riitta Ylikomi & Virve Virta, PS-Kustannus, 2008.

Kirja on terapeuteille ja muille ammattiauttajille suunnattu opas raiskausuhrien ryhmä- ja yksilöterapian järjestämisestä. Se sisältää yleiskatsauksen raiskaustrauman vaikutuksista ja hoitomenetelmistä sekä tarkemman esittelyn tehokkaaksi hoitomuodoksi todistetusta CPT-menetelmästä (Cognitive Processing Therapy). Menetelmän perusteiden lisäksi kirjassa on täydellinen kuvaus kahdentoista terapiakerran ryhmäjaksosta monisteineen, kotitehtävineen ja lomakkeineen. Menetelmän käyttöä havainnollistetaan konkreettisilla esimerkeillä ryhmätilanteista ja kotitehtävävastauksista.

 • Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö - Selviytymiskertomuksia. Raijas, Silver, Valkama & Kaukonen (toim.), PS-Kustannus, 2003.

Tukinaisen vuonna 2003 koostama juhlakirja sisältää Tukinaisen asiantuntijoiden artikkeleita siitä, miten seksuaalisesta väkivallasta voi toipua sekä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tyttöjen ja naisten omakohtaisia kertomuksia selviytymisestään.

 • Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttaminen. Taito-ohjelma potilaille ja terapeuteille. Suzette Boon, Kathy Steele, Onno Van Der Hart (suom. Paula Holländer).Traumaterapiakeskus, 2011.

Kirja on suunnattu traumaperäisistä dissosiaatiohäiriöistä kärsiville potilaille ja heitä hoitaville henkilöille. Kirjassa luodaan yleiskatsaus dissosiaatiohäiriöön ja sen oireisiin. Sen jälkeen kuvaillaan, miten dissosiaatiota voi hallita oppimalla mielellistämään, ymmärtämällä ja säätelemällä tunteita, kyseenalaistamalla haitallisia ajatuksia, käsittelemällä vihan, pelon, häpeän ja syyllisyyden tunteita sekä hallitsemalla laukaisevia tekijöitä. Kirjassa esitelty teoria, harjoitukset ja kotitehtävät yhdistyvät kokonaisuudeksi, jonka avulla selviytymiskeinoja voidaan parantaa. Kirjaa voidaan käyttää niin ryhmä- kuin yksilöterapian puitteissa.

 • Trauma ja keho: Sensorimotorinen psykoterapia (alkuperäisteos Kekuni Minton, Pat Ogden & Clare Pain: Trauma and the Body: A Sensomotoric Approach to Psychotherapy).Traumaterapiakeskus, 2009.

Psykologinen trauma vaikuttaa syvällisesti kehoon, ratkaisemattomana se usein häiritsee normaalia fyysistä toimintaa. "Trauma ja keho" tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen neurotieteen, traumaan liittyvän dissosiaation ja kiintymyssuhdeteorian tutkimukseen, joka osoittaa että on tarpeen löytää kokonaisvaltainen mielen ja kehon yhdistävä lähestymistapa traumaan. Lukijoille neuvotaan käytännöllisiä tekniikoita, jotka auttavat asiakkaita tulemaan toimeen traumojensa kanssa.

 • Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena. Haaramo, S. & Palonen, K. (toim.). Therapeia-säätiö, 2002

Therapeia-säätiön vuonna 2002 julkaisema artikkelikokoelma traumoista.

 • TRE-stressinpurkuliikkeet stressin ja traumojen helpottamiseen (alkuperäisteos David Berceli: Trauma Releasing Exercises. Kääntänyt Katriina Mähönen). Kuva ja Mieli, 2011.

Trauma Releasing Exercises (eli TRE) -menetelmässä on kyse täysin uudenlaisesta - tai kukaties ikivanhasta - keinosta kroonisten jännitysten purkamiseksi ja sisäisen rauhan ja tyyneyden palauttamiseksi. TRE ei perustu rentoutumisharjoituksiin, vaan ihmisen biologisen itsesuojelukyvyn hyödyntämiseen.

Toimiessaan 80-luvun lopulta saakka kriisityössä Lähi-idän ja Afrikan sodissa Berceli - Äiti Teresan pitkäaikainen työtoveri - pani merkille, että kranaatin tai pommin räjähtäessä ihminen kumartuu vaistomaisesti useimpien nisäkkäiden tavoin eteenpäin kohti sikiösentoa kuin suojellakseen kehon etupuolella olevia arimpia elimiään. Tähän liittyvät jännitykset eivät kuitenkaan aina purkaudu täysin, vaan voivat jäädä tavaksi, koska ihminen käsittelee traumaattisia tai vaikeita tunteita toisin kuin muita. Berceli on viiden vuoden kokeilujen kautta kehittänyt TRE- menetelmän tällaisten jäännösjännitysten purkamiseksi.

Keskeisessä asemassa on lonkan koukistajalihasten krooninen jännitys, johon keho saattaa reagoida jännittämällä vastavuoroisesti samanaikaisesti selkälihaksia. Tuloksena voi olla krooninen selkäkipu, joka saattaa mm. johtaa ennenaikaiseen sairaseläkkeelle siirtymiseen tai olla esteenä nyt kansantaloudessa tavoitellulle työuran pidentämiselle. Monet TRE:n käyttäjät kertovatkin vapautuneensa juuri selkäkivuista. David Bercelin kotisivut löytyvät osoitteesta www.traumaprevention.com. Suomenkielisen kirjan voi tilata kirjan kustantajalta (Kuva ja Mieli Oy) ja se on saatavissa myös kirjakaupoista. 

 • Vain muistamalla voi unohtaa. Heikinheimo, A. ja Tasola S. 2004. Helsinki: Sirkka Asola. 

 • Vainottu mieli: Rakenteellinen dissosiaatio ja kroonisen traumatisoitumisen hoitaminen (alkuperäisteos Onno Van Hart, Ellert Der Nijenhuis & Kathy S. Steele: The Haunted Self: Structural Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization). Traumaterapiakeskus, 2009.

Kirjassa alan johtavat asiantuntijat lisäävät ymmärrystä kompleksisen traumatisoitumisen tutkimukseen ja hoitoon Pierre Janetin (1859-1947) luoman toiminnan psykologian pohjalta. Kirjoittajat ovat kehittäneet persoonallisuuden rakenteellisen dissosiaation teoriaa ja esittävät dissosiaatiohäiriöiden kolmivaiheisen hoitomallin tämän teorian pohjalta. Kliinikolle kirja antaa selkeitä ohjeita dissosiaatiohäiriöiden arviointiin ja hoidon eri vaiheisiin. Kirja on hyvin käytännöllinen apuväline vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskenteleville kliinikoille, mutta samalla se antaa poikkitieteellisen ja vankan ymmärryksen varhaisen vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden syntymekanismeista.